System enova365

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej

W enova365 wszystko jest proste, ale jak każdy system – trzeba go poznać. Nasi konsultanci odpowiadają na pytania dotyczące funkcji systemu.

image01

enova365 wspiera obsługę JPK VAT z innych systemów

które nie obsługuje wysyłki plików JPK

enova365 zapewnia swoim klientom obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) wraz z możliwością sprawdzenia poprawności plików przed wysłaniem.

image01

enova365 Biura rachunkowe

Pulpit Klient Biura Rachunkowego

Dzięki enova365 Biuro Rachunkowe, oprócz pełnej obsługi księgowej, zapewnia swoim Pracownikom i Klientom dostęp do nowoczesnego, stale rozwijanego, zawsze zgodnego z przepisami programu. Stacjonarny i mobilny dostęp przez wiele urządzeń.

image01

Jednolity Plik Kontrolny

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) będzie się wiązać z koniecznością wyposażenia systemów księgowych podatników w nową funkcjonalność umożliwiającą wytworzenie JPK.

image01

Moduły

service 2

CRM

Oferujemy wdrożenie oraz obsługę serwisową.

service 1

Handel

Obsługa informatyczna świadczona przez.

service 3

Kadry Płace

Procentuje nasze doświadczenie zdobyte.

service 2

Księgowość

Oferujemy wdrożenie oraz obsługę serwisową.

service 1

Pulpit

Obsługa informatyczna świadczona przez.

service 3

Workflow

Procentuje nasze doświadczenie zdobyte.

CRM

enova365 CRM
wykorzystywany jest w kreowaniu, zarządzaniu i podtrzymywaniu relacji z klientami
Dzięki swojej elastyczności może być użytkowany w każdym przedsiębiorstwie bez względu na wielkość, profil czy branże.
Dla kogo:
- Działy handlowe - Działy serwisu - Recepcja/sekretariat - Marketing - Telemarketing - Biura obsługi klienta - Help desk
Funkcjonalność:
Kontrahenci – umożliwia tworzenie listy kontrahentów, a formularz kontrahenta daje wgląd do wszystkich danych o kliencie zebranych w systemie enova365.
Zdarzenia i zadania – rejestracja i przyporządkowanie do właściwego kontrahenta historii konatku oraz zadań do wykonania w przyszłości, można je wyróżniać na liście za pomocą mechanizmu kolorowania.
Projekty – grupa zadań i zdarzeń odnoszących się do jednego kontrahenta realizowana w celu osiągnięcia zdefiniowanego celu.
Kampanie – grupa projektów powiązana różnymi kontrahentami mająca wspólny cel.
Zasoby – lista wspomagająca zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa (np. wyposażenie, maszyny i narzędzia); umożliwia dodanie rezerwacji na poszczególnym elemencie w korelacji z Kalendarzem.
Teczki – odzwierciedlenie papierowej teczki, w której gromadzone są informacje na dowolnie wybrany temat. Teczka może składać się z elementów umieszczonych w różnych miejscach w systemie.
Moje zadania – lista wyświetla danemu operatorowi zadania, które zostały mu przydzielone, jak i zadania, które sam przyporządkował innym użytkownikom.
Korespondencja seryjna – umożliwia przygotowanie szablonu listu, a następnie wydrukowanie go dla wskazanych kontrahentów w celu realizacji wysyłki pocztą tradycyjną lub automatyczne wysłanie pocztą elektroniczną. Korespondencja skierowana do poszczególnych kontrahentów jest zapamiętywana jako zdarzenia związane z adresatem.
Wizytówki – mechanizm porządkujący bazę kontrahentów, wykorzystywany do ewidencji kontaktów z potencjalnymi Klientami. W przypadku zmiany statusu Klienta na aktywny, wizytówkę można przekształcić do kartoteki kontrahenta, zachowując tym samym pełną historię kontaktu.
Soneta Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A, wejście B, II piętro, 30-415 Kraków | tel. +48 12 261 36 41 | info@enova.pl| www.enova.pl | NIP: 679-27-05-304 | REGON: 356381673 | KRS 0000109244 | Kapitał Zakładowy 85 000 PLN
Opiekun kontrahenta – przypisanie kontrahenta do operatora w celu podzielenia listy kontrahentów np. pomiędzy przedstawicieli handlowych. Opiekun kontrahenta może przyjmować status główny (podstawowy opiekun kontrahenta) lub zastępca (osoba, która zastępuje np. w przypadku nieobecności).
Kreatory – narzędzie pozwala wprowadzać za pomocą jednego okna dane do wielu miejsc w systemie bez konieczności przechodzenia miedzy zakładkami czy modułami programu. Funkcjonalność ta związuje w jeden formularz np. kampanie, projekty oraz korespondencję seryjną. W module CRM kreatory dostępne są zarówno na poziomie listy, jak i formularza projektów.
Załączniki – możliwość przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z kontrahentami: umowy, oferty, zamówienia, oświadczenia. Załączniki mogą mieć dowolny format .pdf, .doc, .xml, .jpg, png.
Benefity:
- budowanie bazy kontaktów i długotrwałych relacji z kontrahentami, - łatwy dostęp do informacji – pełna historia kontaktów w jednym miejscu, - archiwizacja dokumentów związanych z kontrahentami, - sprawna organizacja pracy, delegowanie zadań oraz kontrola realizacji zleconych prac, - przemyślane planowanie kontaktów, wzrost zadowolenia klientów, - budowanie lojalności i profesjonalnego wizerunku firmy, - określenie potencjału kontrahentów w trakcie procesu ciągłego pozyskiwania informacji oraz ich wykorzystywania.

Handel

enova365 Handel
zapewnia obsługę firmy w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu
Moduł zawiera Faktury oraz Magazyn, nie może występować w ramach jednej instalacji z enova365 Faktury.
Dla kogo:
- Firmy handlowe - Firmy handlowo-usługowe - Firmy produkcyjne - Firmy budowlane - Firmy oferujące stałe lub cykliczne usługi - Administracja publiczna
Funkcjonalność:
Kartoteki kontrahentów – przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach. Karta kontrahenta zawiera podstawowe dane teleadresowe, warunki handlowe (forma i termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy) oraz szereg innych informacji, w szczególności listę rachunków bankowych oraz osób kontaktowych. Z poziomu karty można wyświetlić informacje dotyczące transakcji związanych z danym kontrahentem.
Karty towarów i usług – karta towaru oprócz danych podstawowych zawiera również listę kodów kreskowych, listę alternatywnych jednostek miar, listę zamienników oraz listę stron www z opisem. Z poziomu karty towaru/usługi można wyświetlić informacje dotyczące transakcji z nimi związanych.
Magazyny – możliwość obsługi jednego lub wielu magazynów, dla każdego magazynu można zdefiniować filtr listy towarów, skutkujący ograniczeniem zakresu towarów, które mogą być użyte na dokumentach dotyczących danego magazynu. Definiując magazyn, użytkownik wybiera metodę obrotu (wyceny zapasów).
Cenniki – możliwość definiowania wielu rodzajów cen sprzedaży oraz ustalanie metody ich wyliczania. Dla danego towaru można określić ceny indywidualne dla określonych kontrahentów lub ich grup.
Dokumenty –
- sprzedaży – faktury, paragony, faktury do paragonu, faktury korygujące, proforma oraz zaliczkowe, wszystkie dokumenty mogą być wystawiane w różnych walutach, - magazynowe – użytkownik standardowo może wystawiać dokumenty rozchodu (WZ, RW), przychodu (PZ, PW) oraz przesunięcia międzymagazynowego (MM). Definiując magazyn użytkownik wybiera metodę obrotu (wyceny zapasów FIFO, LIFO lub inne np. wg daty ważności), - handlowe – dokumenty zakupu, oferty, zamówienia oraz inne, - dostępna jest funkcja blokady możliwości zatwierdzenia dokumentu lub wyświetlania ostrzeżenia w przypadku przekroczenia limitu kredytowego przyznanego indywidualnie każdemu z kontrahentów.
Definiowanie nowych dokumentów i powiązań między nimi – system umożliwia także definiowanie własnych, unikalnych dla danej firmy dokumentów handlowych oraz magazynowych, ponadto dokumenty te mogą być wystawiane według standardowych, zdefiniowanych w systemie sekwencji. Standardowo dostępne jest generowanie zamówień z ofert, faktur z zamówień, dokumentów magazynowych z handlowych bez potrzeby przepisywania danych. Zamówienia od odbiorcy mogą być ściśle powiązane z zamówieniami do dostawcy.
Umowy i faktury cykliczne – rejestrowanie umowy na stałą dostawę lub wykonanie usługi z okresowym fakturowaniem.
Deklaracja Intrastat – na podstawie wystawionych w systemie dokumentów transakcji wewnątrzwspólnotowych można wygenerować deklarację Intrastat, a następnie zapisać ją w postaci pliku zgodnego ze specyfikacją systemu zgłoszeń elektronicznych.
Kaucje – umożliwiające wystawianie dokumentów kaucji, najczęściej stosowanych do ewidencjonowania obrotu opakowaniami zwrotnymi. Do każdego towaru można przypisać schemat wyliczania liczby opakowań w zależności od ilości towaru.
Raporty – do dyspozycji zestaw zdefiniowanych raportów sprzedaży np.: sprzedaż wg towarów i usług, kontrahentów itp. oraz możliwość generowania własnych zestawień za pośrednictwem wbudowanych mechanizmów filtrowania, definiowania dodatkowych pól danych i tworzenia własnych widoków list, odpowiednio przygotowane dane łatwo wyeksportować do arkusza MS Excel do dalszej obróbki.
Definiowalne uprawienia – poszczególnym operatorom można ograniczyć uprawnienia do wystawiania określonych rodzajów dokumentów (np. dany operator może wystawiać faktury sprzedaży, ale nie może wystawiać faktur zakupu), można także przypisać operatora do kontrahenta w celu podzielenia listy kontrahentów np. pomiędzy przedstawicieli handlowych. Opiekun kontrahenta może przyjmować status główny (podstawowy opiekun kontrahenta) lub zastępca (zastępczy opiekun kontrahenta np. na wypadek nieobecności opiekuna głównego). Zdefiniowanie wzorców uprawnień pozwala przypisać je do wielu operatorów jednocześnie.
Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi – w przypadku drukarek fiskalnych enova365 współpracuje z protokołami firm POSNET, Elzab, Innova i Novitus (każdorazowo przy podłączaniu drukarki fiskalnej należy przeprowadzić testy współpracy urządzenia i systemu). Standardowo enova365 współpracuje z kolektorami danych firmy SKK. Istnieje możliwość oprogramowania innych urządzeń (na etapie wdrożenia).
Benefity:
- kompleksowa informacja na temat kontrahenta w jednym miejscu, - przyspieszenie wprowadzania danych, - automatyzacja procesu wystawiania dokumentów, - eliminowanie ryzyka pomyłek, - szczegółowa ewidencja ofert oraz zamówień, - bieżąca kontrola stanu należności i zobowiązań, - możliwość indywidualnego dostosowania obrotu magazynowego do potrzeb przedsiębiorstwa.

Kadry Płace

enova365 Kadry Płace
skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkunastu do kilku tysięcy pracowników
Program z łatwością odwzorowuje złożoną strukturę organizacyjną firmy i spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów i w większości przypadków może być realizowana samodzielnie przez użytkownika programu. System gwarantuje dozwoloną prawem pracy swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Możliwe są również rozliczenia wielowalutowe. Aplikacja współpracuje z Programem Płatnik i rejestratorami czasu pracy.
Dla kogo:
- Pracownicy działu Kadr oraz rachuby Płac - Biura rachunkowe - Firmy świadczące usługi z zakresu rachuby płac oraz ewidencji kadr - Zarząd
Funkcjonalność:
Kadry – zapis informacji takich jak: dane personalne pracowników lub zleceniobiorców, dane o członkach ich rodzin, zasady wynagradzania, indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych, a także dane podatkowe.
Płace – poza standardowym rozliczaniem etatów i umów zleceń (umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne) pozwala także na udzielanie długoterminowych pożyczek czy zaliczek akonto wypłaty (opodatkowanych i nieopodatkowanych). Mechanizm cech daje dużą swobodę w definiowaniu dowolnych składników wynagrodzenia.
Kalendarze – definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy (w tym pracy wielozmianowej), odnotowywanie odstępstw od założonego grafiku (zarówno obecności, jak i nieobecności) oraz bezpośrednią współpracę z automatycznymi rejestratorami czasu pracy (RCP).
Deklaracje – w tym module zebrano wszelkie deklaracje: podatkowe (PIT-11, 4R, 8AR, 40, R, 8C, a także IFT-1R i IFT-1), zgłoszeniowe ubezpieczonych (ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA, ZCNA) i rozliczeniowe (DRA, RCA, RSA, RZA). Aplikacja umożliwia wyeksportowanie deklaracji ZUS do programu Płatnik. Ponadto wspiera obliczanie dofinansowania dla osób niepełnosprawnych, przygotowuje deklaracje Wn-d i eksportuje je do programu SODiR off-line. Natomiast wbudowane raporty ułatwiają sporządzanie deklaracji Z-03, Z06, DG-1 dla GUS.
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – ułatwia zarządzanie personelem, pozwala: usprawnić proces ocen pracowniczych kwartalnych, półrocznych i rocznych, ewidencjonować kursy i szkolenia pracownicze, planować i przeprowadzać cały proces rekrutacyjny, od rejestracji kandydata aż po jego zatrudnienie. ZZL usprawnia również analizę zapotrzebowania pracowników na określone stanowiska pracy.
Benefity:
- usprawnienie procesów zarządzania działu HR, - oszczędność czasu działu HR, - szybki i intuicyjny dostęp do pełnej informacji o pracowniku, - gwarancja zgodności z wymogami ustawowymi, - automatyzacja procesów, - zmniejszenie ryzyka pomyłek, - wydajność systemu.

Księgowość

enova365 Księga Podatkowa
przeznaczona do prowadzenia księgowości w uproszczonej formie
Dla kogo:
- Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 1 200 000 euro
Funkcjonalność:
Program obsługuje:
Ewidencję ryczałtową – mechanizmy umożliwiające prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów przez podatników rozliczających podatek dochodowy na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wraz z tymi mechanizmami dostępne są wszystkie mechanizmy wspomagające rozliczanie podatku VAT.
Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów – funkcjonalność systemu umożliwiająca prowadzenie uproszczonej księgowości, (zapisów grupowanych wg dokumentów danego typu (np. sprzedaż, zakup) zapisów księgowych w buforze).
Ponadto na funkcjonalność modułu enova365 Księga Podatkowa składają się:
Rozliczenia podatku VAT – funkcjonalność systemu umożliwia prowadzenie rozliczeń podatku VAT poprzez następujące mechanizmy: ewidencja dokumentów VAT, rejestry VAT, deklaracje VAT-7 i VAT-UE, w oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz dekrety automatycznie sporządzane i drukowane są deklaracje dochodowe oraz VAT-7.
Mechanizm umożliwiający automatyczne i ręczne tworzenie korekt z tytułu złych długów.
Wzorce dokumentów: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne).
e-Deklaracje – mechanizm umożliwiający wysyłanie do systemu podatkowego elektronicznych deklaracji opatrzonych podpisem kwalifikowanym lub podpisem niekwalifikowanym (bez konieczności posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dotyczy to deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D składanych przez osoby fizyczne). Są ewidencjonowane w systemie wraz historią transmisji oraz uzyskanym urzędowym potwierdzeniem odbioru.
Zestawienia księgowe – pozwalają użytkownikowi obliczyć bilans firmy i przygotowywać inne zestawienia, a także wyliczać i prezentować wyniki działalności.
Deklaracje – dokumenty dotyczące zaliczki na podatek dochodowy dla jednego lub wielu właścicieli sporządzane i drukowane są automatycznie.
Matryce – umożliwiają stworzenie szablonów dokumentów z różnymi domyślnymi informacjami np. opisem, podmiotem, stawką VAT, sposobem podziału wartości dokumentu, kontem księgowym. Znacząco przyspieszają wprowadzanie dokumentów do systemu. Matryce budowane są przez użytkownika w oparciu o kolumny KPIR.
Bufor księgowań – umożliwia wprowadzanie poprawek jeszcze przed zatwierdzeniem dokumentów lub dekretów. To rodzaj notatnika, w którym ewidencjonujemy dokumenty i zapisy księgowe. Może on mieć kilka stanów, np. dokument wprowadzony czy dokument do wyjaśnienia. Funkcjonalność ta daje gwarancję efektywnego zarządzania dokumentami, które wpłynęły do księgowości.
Ewidencja Środków Pieniężnych – pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu oraz wprowadzić plany przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym oraz szczegółowym.
Benefity:
- gromadzenie wszystkich danych w jednym miejscu, - łatwe przygotowywanie sprawozdań, - ograniczenie czasu na zaksięgowanie wystawionych dokumentów, - gwarancja zgodności z wymogami ustawowymi, - intuicyjna obsługa systemu.

Pulpit

enova365 Pulpit Kontrahenta
Dla kogo:
- Kontrahenci będący odbiorcami; - kontrahenci będący dostawcami.
Funkcjonalność:
- Samodzielne wystawianie wybranych dokumentów przez kontrahenta np. zapytania ofertowe, zamówienia od odbiorcy (również w relacji do zapytań ofertowych) , oferty od dostawcy; - udostępnienie kontrahentowi informacji o jego należnościach i zobowiązaniach; - możliwość przeglądania przez kontrahenta listy towarowej ogólnej lub w podziale na grupy asortymentowe; - możliwość wyświetlana zdjęć towarów; - możliwość przeglądania i odbieranie faktur sprzedaży (formaty PDF, EDI); - podgląd kontrahenta na indywidualne warunki handlowe; - informacja o zadaniach CRM kontrahenta; - możliwość zarządzania zakresem udostępnianych kontrahentowi informacji poprzez rozbudowany mechanizm nadawania uprawnień; - możliwość połączenia z modułem Workflow w celu np. zdefiniowania powiadomień dla operatora enova365 o wystawionych dokumentach.
Korzyści:
- Zwiększenie konkurencyjności poprzez umożliwienie kontrahentowi (odbiorcy/dostawcy) samodzielnego wystawiania określonych typów dokumentów; - uproszczenie i automatyzacja procesów obiegu dokumentów w module handel; - uzyskanie nowego kanału komunikacji z kontrahentem; - proces obiegu dokumentów i informacji pomiędzy kontrahentem a użytkownikiem enova365 utrzymywany jest od początku do końca w jednej bazie danych (brak konieczności wysyłania maili, faxów, wykonywania telefonów); - podniesienie jakości obsługi kontrahenta; - utrzymanie wizerunku nowoczesnej firmy korzystającej z rozwiązań pro klienckich.

enova365 Pulpit Pracownika (dawniej enovaNet Kadry Płace)
elektroniczny dostęp pracowników do własnych danych kadrowo-płacowych
Dla kogo:
- Firmy handlowe - Firmy handlowo-usługowe - Firmy produkcyjne - Biura rachunkowe - Jednostki i zakłady budżetowe - Fundacje/stowarzyszenia
Funkcjonalność: Podstawową funkcjonalnością platformy jest obieg elektronicznych wniosków pracowniczych. Pracownik z poziomu aplikacji może:
- sprawdzać dostępny limit urlopowy, - składać wnioski urlopowe, które przekazywane są w obiegu dokumentów do kierownika, - przeglądać dane dotyczące czasu pracy i nadgodzin, - sprawdzić datę ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP, - przeglądać kwoty wynagrodzeń, - drukować różnego rodzaju raporty kadrowe, paski wypłaty i roczną kartę wynagrodzeń.
Benefity:
- przyspieszenie przepływu informacji w firmie, - lepsza organizacja pracy, - automatyzacja zarządzania sprawami administracyjnymi, - poprawa efektywności operacyjnej, - prostsze zarządzanie zasobami ludzkimi.

enova365 Pulpit Kierownika
elektroniczny dostęp kadry kierowniczej do danych kadrowo-płacowych podległych pracowników oraz własnych
Dla kogo:
- Firmy handlowe - Firmy handlowo-usługowe - Firmy produkcyjne - Biura rachunkowe - Jednostki i zakłady budżetowe - Fundacje/stowarzyszenia
Funkcjonalność: Podstawową funkcjonalnością platformy jest zarządzanie elektronicznymi wnioskami pracowników zarejestrowanych w systemie. Dostęp do Pulpitu Kierownika umożliwia:
- przeglądanie danych podwładnych pracowników, - zatwierdzanie wniosków urlopowych, które trafią do głównego modułu Kadry Płace jako nieobecności pracownicze, - wprowadzanie normy oraz faktycznego czasu pracy, - drukowanie różnego rodzaju raportów.
Benefity:
- przyspieszenie realizacji operacji kadrowo-płacowych, - zmniejszenie liczby papierowych dokumentów w obiegu, - dystrybucja dokumentów elektronicznych, - lepsza organizacja pracy oraz ustalanie zastępstw, - kontrola nadgodzin, - automatyzacja zarządzania sprawami administracyjnymi, - poprawa efektywności operacyjnej, - prostsze zarządzanie zasobami ludzkimi.

enova365 Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
platforma do elektronicznej komunikacji pomiędzy Biurem Rachunkowym a jego Klientami
Dla kogo:
- Biura rachunkowe - Kancelarie biegłych rewidentów - Biura podatkowe
Funkcjonalność:
- dostarczanie i pobieranie dokumentów przez Klienta w formie elektronicznej (skany, PDF, pliki z danymi), - dwukierunkowa komunikacja Klienta z Biurem Rachunkowym, - udostępnianie Klientowi informacji dotyczących rozliczeń podatkowych, - najważniejsze informacje z zakresu prowadzonej przez Klienta działalności, - raporty do pobrania w postaci plików PDF, DOC, XLS, - płatności do realizacji w bankowości elektronicznej, - zadania zlecone i powiadomienia, - zasobnik dokumentów - najważniejsze dokumenty zgromadzone w jednym miejscu.
Benefity:
- zwiększenie konkurencyjności usług biura, - poprawa jakości obsługi klientów biura rachunkowego, - usprawnienie komunikacji z klientem i wymiany dokumentów, - automatyzacja udostępniania informacji Klientowi, - wzrost efektywności pracy księgowego, - podwyższenie standardów bezpieczeństwa przekazywania danych Klientowi.

enova365 Workflow w Pulpitach
rozszerza funkcjonalność Pulpitu podstawowego (Pracownika, Kontrahenta, Klienta Biura Rachunkowego). Sprawia ze użytkownik może się skoncentrować nad merytorycznym aspektem realizacji czynności a o kwestie organizacji i delegowania pracy czy terminy zadba program
Dla kogo:
- Firmy, instytucje oraz organizacje, w których powtarzalne czynności realizowane przez pracowników, są od siebie wzajemnie zależne, wymagają terminowości i szybkości przepływu informacji. Firmy szukające metod optymalizacji czasu oraz organizacji pracy pracowników jak również obsługi kontrahentów.
Funkcjonalność:
Wykorzystanie Workflow w Pulpitach pozwala na połączenie w ciągi decyzyjne operacji wykonywanych przez użytkowników pulpitów oraz operatorów enova365.
Przykład z wykorzystaniem Pulpitu Pracownika jako Pulpitu podstawowego:
A. Firma posiada następujące moduły enova365:
- Kadry Płace w wersji złotej, - Pulpit Pracownika, - Konfigurator Workflow - Workflow w wersji platynowej - oraz Workflow w Pulpitach
użytkownik pulpitu pracownika wprowadza wniosek o urlop, proces zostaje uruchomiony w momencie składania wniosku przez pracownika. System na podstawie struktury organizacyjnej i obecności w firmie przekazuje wniosek do akceptacji do właściwego przełożonego lub zastępcy. Ścieżka akceptacji może być dowolnie wielopoziomowa, by w końcu przełożony na właściwym szczeblu zaakceptował wniosek powodując wprowadzenie nieobecności do kalendarza pracy pracownika. Pracownik może na bieżąco śledzić na jakim etapie i u kogo jest obecnie jego wniosek bez potrzeby angażowania działu HR czy przełożonego.
Benefity:
- błyskawiczne szkolenie pracowników, - minimalizacja prawdopodobieństwa pomyłki pracownika, - automatyzacja powtarzalnych czynności, - obsługa wielopoziomowej akceptacji oraz pracy równoległej, - monitorowanie postępu realizacji sprawy, poprzez śledzenie etapów w procesie, - elastyczność – możliwość dostosowania do potrzeb firmy, - uporządkowanie i ujednolicenie procedur w firmie.

Workflow

enova365 Workflow
organizuje w firmie przepływ pracy poprzez automatyzację procesów biznesowych, porządkuje grupy zadań przypisane do użytkowników w procesy – niezależne od obszaru firmy
Dla kogo:
- Firmy, które chcą usystematyzować kierunki swoich działań oraz przyspieszyć i usprawnić pracę w poszczególnych działach
Funkcjonalność:
Za jego pośrednictwem łatwo zdefiniować procesy, w których dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego. Automatyzacja pracy za pośrednictwem procesów określa sposób działania w przypadku codziennych czynności według odpowiednich procedur zarządczych. Pracownicy są informowani o zadaniach oraz o terminach ich wykonania. Odpowiednio zdefiniowany proces pozwala zaangażować także osoby decyzyjne, których akceptacja jest niezbędna w celu dalszego prowadzenia zadania. Taki sposób organizacji pracy eliminuje niepotrzebne przestoje oraz ewentualne błędy, podpowiada, co należy zrobić w konkretnej sytuacji. Pracownik nie musi znać wszystkich procedur organizacyjnych obowiązujących w firmie.
Benefity:
- usprawnienie przebiegu pracy poprzez automatyzację, - zarządzanie procedurami w firmie, - zmniejszenie pracochłonności obsługi ważnych czynności, - zmniejszenie liczby błędów użytkowników, - przyspieszenie przepływu dokumentów pomiędzy działami i pracownikami, - szybki wgląd do źródłowych dokumentów, - bieżąca kontrola terminowości realizacji zadań, - skrócenie czasu wdrażania pracowników w obsługę programu.

Wysyłając do nas wiadomość odpowiemy na wszystkie Wasze pytania.

   Wyślij wiadomość

Kontakt

Kontakt

Podaj nazwę.
Podaj prawidłowy adres email.
Podaj treść.

emsys.pl Marek Zając
Obsługa Informatyczna Firm
Wrocław
Html Template © Graphberry - Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies wg ustawień przeglądarki.