Comarch Optima Księgowość

Comarch ERP Optima obsługuje wszystkie formy księgowości – od ryczałtu i książki przychodów i rozchodów (KPiR), aż po pełną księgowość, zwaną księgowością kontową. Również w trybie online, w chmurze. Program pozwala na prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, oraz realizuje wszystkie niezbędne funkcje księgowe. Oprogramowanie zawsze pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami, dzięki czemu możesz bezpiecznie i odpowiedzialnie prowadzić księgowość firmy.

Zawsze zgodny z przepisami

Oprogramowanie zawsze zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, bezpieczne i odpowiedzialne prowadzenie firmy

Wszystkie formy księgowości

Ewidencja ryczałtowa, Książka Przychodów i Rozchodów oraz Księga Handlowa, czyli pełna księgowość.

Automatyzacja procesów

Automatyczne księgowanie dokumentów przy wykorzystaniu wzorców księgowych (pełna księgowość), OCR , operacje seryjne na dokumentach

Rozliczanie VAT

Rozliczenie VAT na zasadach ogólnych i metoda kasową. Możliwość wyboru metody rozliczenia VAT, rozliczenia miesięczne lub kwartalne

Zaliczki na PIT i CIT oraz deklaracje roczne

Naliczanie zaliczek na PIT-36/PIT-36L, PIT-37, PIT-28, czy CIT-8 oraz obliczanie i elektroniczna wysyłka deklaracji rocznych

Pełna ewidencja VAT

Wprowadzanie dokumentów do Rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych i wysyłanie do systemu e-Deklaracje, tworzenie wydruków rejestrów VAT, dowolna ilość podrejestrów VAT sprzedaży i zakupu

Tworzenie i wysyłka plików JPK

Sporządzanie i przesyłanie plików JPK we wszystkich strukturach: JPK_V7, VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG

Ewidencja dodatkowa

W programie jest mozliwą oddzielna rejestracja dokumentów, które nie są dokumentami VAT, np. polisy ubezpieczeniowe, zlecenia

OCR dokumentów kosztowych

Wprowadzanie faktur ze skanów i zdjęć; plików PDF, JPG, PNG za pomocą usługi Comarch OCR

 

Sporządzanie VAT-ZD do pliku JPK_V7

Rozliczenie ulgi na złe długi w celu skorygowania podatku VAT naliczonego za niezapłacone faktury w terminie