enova365 Kadry Płace

Kadry Płace i HR Rozwijaj firmę i zatrudniaj pracowników – system enova365 zrobi resztę

Kadry Płace i HR

Rozwijaj firmę i zatrudniaj pracowników – system enova365 zrobi resztę

Kartoteki pracowników

Z enova365 uporządkujesz wszystkie dokumenty związane z pracownikami:

dane personalne, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, aneksy czy zaświadczenia.

Zautomatyzowany system przypomina o zbliżających się terminach badań okresowych, wymaganych szkoleniach, czy końcu okresowej umowy o pracę. Obszar kadr oprogramowania enova365 pozwala także na ewidencjonowanie czasu pracy, w tym nadgodzin i limitów nieobecności.

E-teczki

enova365 jest dostosowana do prowadzenia elektronicznych teczek pracowniczych. Umożliwia szybki i łatwy dostęp do zindeksowanych dokumentów.

Dzięki metodom uwierzytelniania i podpisom kwalifikowanym gwarantuje bezpieczeństwo przechowywania danych.

Samoobsługa pracownicza

enova365 usprawnia obieg dokumentów firmowych i automatyzuje rutynowe działania. Pulpit pracownika pozwala pracownikowi na samodzielne: składanie w systemie wniosku urlopowego, zgłoszenie delegacji czy innego wyjścia służbowego.

Z kolei w Pulpicie Kierownika przełożeni dostają powiadomienia o złożonej prośbie i mogą ją zaakceptować, nawet będąc poza biurem. Pulpity dostępne są poprzez przeglądarkę oraz aplikację mobilną.

Dzięki modułowi Workflow, który pozwala na sprawny obieg dokumentów, czas oszczędza także dział HR. Dodatkowo, współpraca z modułem Delegacje PWS umożliwia sprawne rozliczanie delegacji firmowych.

Rozliczanie płac

Obszar płac pozwala na rozliczanie etatów i zleceń. enova365 obsługuje w tym zakresie zarówno małe i duże przedsiębiorstwa, jak i firmy o rozbudowanej strukturze. System pozwala na indywidualne definiowanie cech, co daje dużą swobodę w konfigurowaniu składników wynagrodzeń. Umożliwia także naliczanie płac w wielu walutach.

e-deklaracje PIT, ZUS oraz GUS

Usprawnij comiesięczne procesy rozliczania deklaracji ZUS oraz PIT. enova365 pozwala na generowanie deklaracji rozliczeniowych, wysyłanie ich do programu Płatnik. Dzięki e-Deklaracjom na koniec roku wygenerujesz PIT dla swoich pracowników. enova365 dostosowana jest do rozliczania  pracowników niepełnosprawnych – w systemie przygotujesz deklaracje Wn-d i prześlesz do programu SODiR Offline. W systemie w łatwy sposób wygenerujesz raporty statystyczne do GUS (np. Z-03, DG-1).

 

 

Pracownicze Plany Kapitałowe

enova365 pozwala na kompleksowe zarządzanie PPK i pełną ewidencję zatrudnionych. System komunikuje się ze wszystkimi instytucjami finansowymi prowadzącymi obsługę gromadzonych środków.

Wydruki i raporty

Dzięki enova365 generowanie raportów płacowych i zestawień ilości godzin w danym okresie nie stanowi problemu. enova365 pozwala na tworzenie zestawień o dowolnie zdefiniowanych parametrach.

Dodatkowo, każdy z wydruków może być eksportowany do MS Word, gdzie w razie potrzeby można nanieść uwagi.

Human Resources

Obszar kadrowo-płacowy enova365 wspiera codzienną pracę Twojego działu HR. Pomoże zautomatyzować powtarzające się czynności, tym samym oszczędzając czas i optymalizując procedury.

Rekrutacja

Z enova365 proces naboru jest łatwiejszy i zautomatyzowany. Określone osoby mogą mieć wgląd do etapów procesu i analizować jego postęp, od momentu wpłynięcia CV, aż do chwili zatrudnienia. System ocen pracowniczych również staje się prostszy, a dostęp do niego mogą mieć zarówno pracownicy jak i przełożeni. Obie strony mogą wpływać na podjętą decyzję i zawsze wrócić do jej uzasadnienia.

Strona producenta Soneta sp. z o. o.