enova365 Księga Handlowa

enova365 pomoże Twojej firmie w prowadzeniu: pełnej księgowości (Księgi Handlowej), księgowości uproszczonej (Księgi Przychodów i Rozchodów, Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych), ewidencji środków pieniężnych i rozliczeń.

Kompletny program dla księgowości

 

enova365 pomoże Twojej firmie w prowadzeniu: pełnej księgowości (Księgi Handlowej), księgowości uproszczonej (Księgi Przychodów i Rozchodów, Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych), ewidencji środków pieniężnych i rozliczeń.

enova365 zawsze zgodna z aktualnymi przepisami

Obszar finansów i księgowości opiera się na wielu przepisach, które nieustająco podlegają modyfikacji. Oprogramowanie enova365 jest na bieżąco aktualizowane, tak aby Twoja firma zdążyła

przygotować się na każdą nadchodzącą zmianę.

Split payment

enova365 dostosowana jest do wymogów mechanizmu podzielonej płatności. Dzięki temu, zyskujesz kontrolę nad swoimi finansami, które spływają na oddzielne rachunki bankowe.

e-Deklaracje

Oprogramowanie enova365 w łatwy i szybki sposób umożliwia wygenerowanie oraz późniejszą wysyłkę e-Deklaracji podatku VAT oraz podatku dochodowego.

Jednolity Plik Kontrolny

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym księgi i dowody księgowe w wersji elektronicznej, z pewnością poznałeś już temat Jednolitych Plików Kontrolnych.

Od 1 lipca 2018 do odpowiedniego urzędu nie tylko należy przekazywać JPK_VAT, ale na żądanie

organu podatkowego, możesz zostać wezwany do przedstawienia jednej z pozostałych struktur JPK.

enova365 umożliwia generowanie i wysyłkę wszystkich siedmiu struktur JPK, w tym objętą obowiązkiem comiesięcznego dostarczania do Urzędu Skarbowego – strukturę JPK_VAT. Dodatkowo, system wyposażony jest w mechanizm, który weryfikuje spójność i poprawność danych  wygenerowanego przez Ciebie JPK.

W czym jeszcze może pomóc Twojej firmie enova365?

Raportowanie i Business Intelligence

System pozwala na ustawianie indywidualnych KPI i ich śledzenie. Agreguje także dane z różnych źródeł i tworzy raporty. Są one dostępne zarówno w okienkowej jak i mobilnej wersji oprogramowania.

Bankowość on-line w enova365

Usługa webservice umożliwia kontrolowanie i wykonywanie czynności na operacjach bankowych bezpośrednio z poziomu enova365, bez konieczności logowania się do systemu bankowego.

Delegacje PWS

Moduł Delegacje służbowe enova365 wspomaga rejestrowanie, obsługę i rozliczanie delegacji

krajowych i zagranicznych. Wpływa także na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji.

Windykacja

Windykacja to moduł umożliwiający wewnętrzną ewidencję przeterminowanych należności tzw. windykacja przedsądowa. Wspiera pracę działu rozliczeń poprzez automatyzację procesów generowania dokumentów oraz monitorowania dłużnika Twojej firmy (np. wysyłając powiadomienia drogą elektroniczną).

Księga Inwentarzowa

System ERP enova365 daje możliwość monitorowania majątku firmy w jednym miejscu. Pozwala na prowadzenie ewidencji aktywów firmy wg Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz zapewnia łatwy dostęp do analiz i raportów.

Strona producenta Soneta sp. z o. o.