System YUMA FeliKS jest wygodnym, intuicyjnym i funkcjonalnym programem finansowo-księgowym. Łączy w sobie zalety nowoczesnej aplikacji i bogate doświadczenie naszych konsultantów.

System YUMA FeliKS jest wygodnym, intuicyjnym i funkcjonalnym programem finansowo-księgowym. Łączy w sobie zalety nowoczesnej aplikacji i bogate doświadczenie naszych konsultantów.

Finanse i księgowość

Moduł umożliwia prowadzenie pełnej księgowości opartej na planie kont. Udostępnia wygodne narzędzia do tworzenia dokumentów księgowych ręcznie lub za pomocą szablonów – tzw. formatek. Plan kont zawiera informacje o kontach księgowych oraz powiązanych z nimi kontrahentach wraz z niezbędnymi danymi adresowymi. Plan kont można dostosować do indywidualnych potrzeb klienta, uwzględniając długość i format numeru konta. Moduł generuje pliki JPK z zebranych danych.

               

Kasa

Moduł obsługuje kasę gotówkową w firmie i umożliwia skuteczną kontrolę nad transakcjami gotówkowymi. Za pomocą tego modułu można wygodnie tworzyć dokumenty kasowe KP i KW dotyczące wybranych rozliczeń konta księgowego oraz przejrzyste raporty kasowe.

               

Fakturowanie

Moduł pozwala na wystawianie, księgowanie i drukowanie faktur sprzedaży. Umożliwia zarządzanie nimi, wystawianie korekt, a także tworzenie faktur zaliczkowych i rozliczających zaliczki. Po zdefiniowaniu własnych szablonów faktur można także szybko i wygodnie wystawiać faktury seryjne.

               

Środki trwałe

Moduł umożliwia ewidencję składników majątkowych w przejrzystej strukturze oraz szybkie naliczanie dla nich amortyzacji za danych okres. Pozwala zdefiniować parametry amortyzacji indywidualne dla każdego środka trwałego.

               

Elektroniczne dokumenty

Moduł umożliwia półautomatyczne wysyłanie za pomocą poczty elektronicznej wszelkich dokumentów i wydruków., Umożliwia cyfrowe podpisywanie dokumentów.

               

Przelewy

Moduł służy do zdefiniowania przelewów z konta bankowego na konta kontrahentów (również do ZUS i US), dotyczących wybranych rozliczeń. Następnie możliwa jest szybka dekretacja przelewu oraz realizacji poprzez wydrukowanie blankietu przelewu lub wyeksportowanie do pliku akceptowanego przez system bankowy. Funkcjonalność automatycznego wystawiania przelewów pozwala na tworzenie przelewów na podstawie wprowadzonych do systemu faktur zakupu.

               

Waluty

Moduł pozwala na zdefiniowanie kont księgowych, dla których rozliczenia przeprowadzane są w walucie obcej. Dzięki temu można generować dokumenty zawierające kwoty w walucie innej niż złotówki. Kursy walut mogą być pobierane automatycznie ze strony NBP oraz wprowadzane ręcznie dla kilku różnych źródeł kursów walut.

               

Wyciągi bankowe

Moduł służy do uzyskania pełnej informacji o operacjach pieniężnych na rachunkach bankowych na podstawie plików generowanych przez system bankowy. Po ich zaimportowaniu częściowo automatycznie kojarzy pozycje z rozliczeniami kont księgowych (również stanowiące nadpłaty lub niedopłaty) oraz umożliwia szybką dekretację wyciągu. Moduł ten może czytać pliki wyciągów z wielu banków.

               

Raporty

Moduł daje możliwość tworzenia i drukowania różnego rodzaju zestawień na podstawie danych księgowych. Są one przedstawione w przejrzystej formie tabel i zawierają niezbędne podsumowania. Potrzebne klientowi wydruki niestandardowe, które mogą przedstawiać dane księgowe w najbardziej wygodnej dla klienta formie, są tworzone przez konsultanta na etapie wdrożenia lub w ramach dodatkowej usługi. Istnieje również możliwość skonfigurowania sprawozdań, takich jak F-01.

               

Deklaracje

Moduł stanowi połączenie z programem ePodatnik formy Infra. Program ten umożliwia przekazywanie do Urzędu Skarbowego podpisanych cyfrowo elektronicznych deklaracji wygenerowanych przez system FeliKS. Ułatwia on archiwizację i dostosowanie deklaracji do aktualnych przepisów prawnych.